• Zo normaal mogelijk zelfstandig wonen met steun waar nodig.

  Zo normaal mogelijk zelfstandig wonen met steun waar nodig.

 • Zo normaal mogelijk zelfstandig wonen met steun waar nodig.

  Zo normaal mogelijk zelfstandig wonen met steun waar nodig.

 • Zo normaal mogelijk zelfstandig wonen met steun waar nodig.

  Zo normaal mogelijk zelfstandig wonen met steun waar nodig.

Toelatingscriteria

Cliënten zijn (jong) volwassen personen met een Autisme Spectrum Stoornis, die voldoen aan de volgende criteria: 

 1. Hij/zij geeft aan zelfstandig te willen wonen.
 2. Potentieel is de cliënt in staat om op basis van een goed gestructureerd (dag)programma, zijn leven zo zelfstandig mogelijk te leiden.
 3. Er is geen sprake van bijkomende psychiatrische-, persoonlijkheids- en/of ernstige gedragsstoornissen, die deze zelfstandigheid kunnen ondermijnen.
 4. De cliënt mag niet frequent of met enige regelmaat gedrag vertonen dat storend is voor zijn medebewoners of zijn sociale omgeving
 5. De cliënt tekent voor acceptatie van de begeleiding die samen met hem wordt afgesproken en stelt zich begeleidbaar op binnen het kwantitatieve en kwalitatieve begeleidingskader.
 6. De cliënt is in principe leerbaar en trainbaar op die aspecten die samenhangen met het zelfstandig wonen.
 7. De cliënt heeft een substantiële dagbesteding / betaald werk.
 8. De cliënt heeft voldoende reguliere middelen, die het mogelijk maken om zelfstandig te wonen, of de bewoner beschikt anderszins over de vereiste financiële middelen om zelfstandig te kunnen wonen.

 

Contact

Christel Brink

Kunstenaarshoeve 227

7326 WD Apeldoorn.

Tel: 055 8434306

Mail: info@mhoom.nl

Neem nu contact op