• Zelfstandig wonen met integrale levensbrede begeleiding.

    Zelfstandig wonen met integrale levensbrede begeleiding.

  • Basisveiligheid en autonomie zijn de pijlers van de begeleiding.

    Basisveiligheid en autonomie zijn de pijlers van de begeleiding.

  • Bewoners hebben een WMO-indicatie, die in PGB beschikbaar wordt gesteld.

    Bewoners hebben een WMO-indicatie, die in PGB beschikbaar wordt gesteld.

Stichting Met Het Oog Op Morgen

MHOOM streeft ernaar mensen met autisme een veilige woonomgeving te bieden. Vanuit deze omgeving kunnen zij zich ontwikkelen naar een zo optimaal mogelijk bestaan, waarbij zij zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven behouden.

Naast daadwerkelijk begrijpen en erkennen van het autisme staat voorop dat dit gebeurt in een overzichtelijke en veilige woonomgeving. De begeleiders ondernemen op alle mogelijke levensgebieden actie om dit te realiseren.

De ondersteuning wordt op maat geboden en sluit aan bij wat iedere bewoner afzonderlijk nodig heeft. We kijken en luisteren dus goed en geven alleen ondersteuning waar dat echt nodig is. Centraal staat, dat onze bewoners basisveiligheid ervaren van waaruit zij zich verder kunnen ontwikkelen.

 

 

 

 

 

Contact

Christel Brink

Kunstenaarshoeve 227

7326 WD Apeldoorn.

Tel: 055 8434306

Mail: info@mhoom.nl

Neem nu contact op